Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Pengar och pengars värde

Kronaskolan F-3, Ale · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Ett arbetsområde som handlar om ekonomi och pengars värde. Varför finns det pengar och var kommer de ifrån ? Vad kostar olika saker? Vad ska en familjs pengar räcka till? Hur gjorde man innan det fanns pengar? På vilket sätt kan man betala? Vad är det för skillnad på varor och tjänster?

Arbetsområde

Vi kommer att arbeta med pengar och pengars värde. 

Konkreta mål: 

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • beskriva olika sätt att betala en vara/tjänst på. .
 • använda begrepp i rätt sammanhang
 • reflektera över vad pengarna i ett hushåll ska räcka till varje månad
 • känna till vad vanliga livsmedel eller tjänster kostar

Undervisning:

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska du på lektionerna:

 • Utgå från vad du redan vet, dina frågor och funderingar, tankekartor och diskussioner.
 • Läsa enklare faktatexter och se på faktafilmer.
 • Arbeta enskilt, i par och tillsammans kring olika skriftliga eller muntliga uppgifter.
 • Träna på att berätta och förklara.
 • Träna på att använda olika samhällsvetenskapliga begrepp/ord i rätt sammanhang.
 • Söka information om vad olika varor och tjänster kostar. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • muntligt kunna beskriva på vilka olika sätt man kan betala.
 • muntligt och skriftligt kunna använda olika begrepp (ord) som ingår i arbetsområdet, exempelvis: valuta, valör, kontokort, kontanter, tjänster, varor, lön, swish, utgifter, inkomster, Riksbanken, spara, byteshandel, skatt. 
 • förklara och redogöra vad några vanliga varor och tjänster kostar.
 • berätta och ge några exempel på vad som måste betalas varje månad (i ett hushåll).

Läroplanskopplingar

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback