Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1

Berättande texter och faktatexter

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Du kommer att få söka fakta och skriva faktatexter om olika djur. Du kommer att söka information ur böcker. Du kommer att få skriva din egna berättelse. Du kommer att få träna på att skriva meningar med egna ord och formuleringar.

UNDERVISNING

Du ska under det pågående arbetet få möjlighet att utveckla dina förmågor/dina kunskaper om:

 • hur man läser och hittar i berättande texter och faktatexter,
 • vilka delar berättande text och faktatext består av, 
 • hur berättande texter och faktatexter är uppbyggda, 
 • hur man skriver berättande text och faktatext.

Du kommer få möjlighet att arbeta med detta genom att:

 • läsa bild och text,
 • fylla i nyckelord i en sexfältare och en fyrfältare,
 • skriva i google docs,
 • rita och/eller hitta en bild som förstärker texten och
 • diskutera i par och grupp.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva med en tydlig struktur,
 • söka fakta i en text/bild,
 • stava vanligt förekommande ord och
 • använda stor bokstav och punkt.

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • gemensamt i klassen skapa en faktatext och 
 • skriva en faktatext i google docs i par.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Matriser i planeringen
Faktatext
Berättande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback