Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matematik Eldorado 6A kapitel 4

Bäckahagens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 januari 2021

Det här kapitlet kommer att handla om bråk och procent.

Mål för detta kapitlet:
Du ska kunna:

Mål för området Bråk 
• namnge, rita, visa och beskriva bråk som del av helhet, del av antal och som tal.
• läsa av och markera tal på en tallinje och rita egna tallinjer.
• förklara täljarens och nämnarens funktioner.
• jämföra bråk med en halv och en hel, som stöd för vid jämförelser och storleksordning.
• växla mellan bråkform och blandad form.
• addition och subtraktion av enkla bråk med olika nämnare.
• multiplikation och division vid bråk och heltal.
• uttrycka bråk i decimalform.
• förlänga och förkorta bråk.
• skriva bråk i enklaste formen.


Mål för området Procent
• förklara sambanden mellan tal i bråkform, decimalform och procentform, samt kunna växla mellan dem.
• använda referenspunkter att jämföra med, som tex. 25%, 50% och 75%. 
• beräkna procent vid överslagsräkning, huvudräkning och med skriftliga räknemetoder.
• räkna med procent och öka respektive minska i vardagssituationer.
• beräkna hur många procent delen är av det hela.
• procent och proportionalitet. Om t ex 50% av kulorna är röda, så kan de röda kulorna utgöra t ex 1 av 2, 2 av 4, 5 av 10 av 20.

Bedömning:
Vi bedömer ditt aktiva deltagande på lektionstid, via diagnoser, prov och muntliga redovisningar. Stor vikt kommer läggas på att du, i så stor utsträckning som möjligt, försöker använda de korrekta ord och begrepp som tas upp i momentet när du ska förklara något för en klasskamrat eller dina lärare.

Arbetssätt:
Vi har gemensamma genomgångar inför varje lektion.
Vi kommer jobba både med uppgifter i boken och via digitala kanaler.
Vi kommer variera arbetet med laborationer och spel samt enskild färdighetsträning.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter