Skolbanken Logo
Skolbanken

Öst- vecka 4

Mörarps förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Mål:

Att skapa ny lärmiljö för barnen, det har synliggjorts att ett behov av atelje behövs. 

Att arbeta med begreppet Mäta.

TAKK tecken.

Trygghet och trivsel. Arbetsmaterial Stopp min kropp.

 

 

Syfte:

Att ge barnen de matematiska begreppen kring Mäta.

Att ge barnen ett bredare perspektiv och förståelse för begreppen mäta.

Att öka förståelsen för sin integritet.

Att utveckla sin skapande förmåga genom att få förståelse för färg och form. 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter