Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 4

Jag och min familj

Björkåsens förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Vi har valt att arbeta med temat "JAG och min familj". Jaget är det mest centrala för barnet. Detta arbetar vi ständigt med i olika former, vårt arbete är att vidga barnets omfattningar, att få upptäcka och bli medveten om sin omvärld.

Syfte

Vårt syfte med vårt tema är att barnen ska bli medvetna om sig själva och få förståelse för begreppet familj (vad en familj kan vara och hur den kan se ut). Det är ok att vara olika!

Mål

Vi koncentrerar oss i första hand på att få barnen att känna trygghet, bland annat genom fasta rutiner, vilket sedan blir grunden för fortsatt lek och lärande. Det är viktigt för oss pedagoger att barnen känner sig betydelsefulla och trygga när dem är hos oss på förskolan! 

Målet för Kråkan är: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

och

Förskolan ska ge varje barn  förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Utgångsläge

Anledningen till att vi valt att arbeta med detta tema, beror på att efter vår observation av barngruppen, har vi uppmärksammat barnens intresse kring att prata om vem som tillhör deras familj, familjemedlemmarnas namn och utseende och nyfikenhet på sina kompisar, kompisarnas namn och deras familjer, var barnen bor och hur det ser ut där de bor. 

 Genomförande

-vi har inlett temat genom att prata om oss själva 

-vi läser böcker som handlar om begreppet familj samt använda oss av siluetter av familjer

-vi kommer att erbjuda barnen olika uttrycksformer för att utveckla sin förståelse om ämnet (till ex. rita, måla, skapa av olika material)

-Vi kommer att prata om likheter och olikheter. Hur vi och våra familjer ser ut.

-Vi kommer att sjunga sånger om kroppen kompisar och familjen (fingrarna)

- Vi pratar om vårt namn, hur ser det ut, vilken bokstav börjar namnet på. Vi tittar på barnens olika namnlappar

- Vi räknar hur många vi är i vår familj, hur många är vi på samlingen, vilka är borta, för att se olikheter

 

 För att dokumentera det vi och barnen gör, använder vi oss av text och bilder. Vi kommer att reflektera över det vi gör under temaarbetets gång med hjälp av dokumentation i Unikum och på väggen i förskolan. 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter