Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Modersmålsenheten, Kristianstad · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Arbeta med ord bokstäver och ljud jämföra med svenska och somaliska veckan 4-7 Åk-1 Arbeta med följand och interpuntion samt stavninregel,jämföra svenska och somaliska. åk 2-3. Jämförelser utveckla förståelsen för språkens upp byggnad

Din förmåga att bokstäver och ljid mellan  modersmål och svenska Åk-1

Dinförmåga ordförljud, interpuntion samt stavning mellan svenska  Åk-2-3


Läroplanskopplingar

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Matriser i planeringen
ML Att skriva (åk 1-6)
Uppgifter
waa inaad eegtaan waxa aan meesha ku soo qoray,kuna sheegtaan ilmaha.