Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Favoritmatematik 5A, Kapitel 2 Bråk

Parkskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Matematik är ett intressant och mångsidigt ämne. I Favorit matematik 5A repeterar vi de grundläggande räknesätten, övar mer på bråk och arbetar med geometri.

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Mål med undervisningen

Under temats/arbetets gång kommer du ges möjlighet att lära dig om: 

 • Tal i bråkform

  Omvandla mellan bråkform och blandad form

  Räkna med tal i bråkform

 

Undervisning och arbetssätt

 • 5A Bas och Mera Favorit matematik
 • Problemlösningsuppgifter 
 • Samtal
 • Gemensamma genomgångar

Bedömning

Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna samt målen. Genom att du deltar aktivt i undervisningen som ingår i temat har du möjlighet att visa att du har kunskaper om detta ämne. Genom att vi varierar arbetssätten kan du visa dina förmågor såväl i grupp som i enskilda sammanhang. Efter varje arbetsområde kommer du ges möjlighet att visa dina kunskaper i ett prov. 


Läroplanskopplingar

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Kopia av Favoritmatematik 5A, Kapitel 2 Bråk
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter