Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7

vt 21 Religion - Kristendomen

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Ett arbetsområde som handlar om kristendomen.

Övergripande ämnessyfte ur Lgr11

·       Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på

andra håll i världen.

·       Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

·       Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

·       Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

 

 

Centralt innehåll för åk 7-9 enligt Lgr11

·       Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen  samt  utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

·       Huvuddragen i kristendomen historia.

·       Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering

 

Förmåga

Kunskapskrav

Konkretisering

Faktakunskaper

Du visar faktakunskaper när du beskriver centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.

 

Kunna beskriva kristendomens

 

·       Historiska rötter

·       Centrala tankegångar

·       Heliga texter

·       Konkreta religiösa handlingar och heliga rum

 

 

Resonemang

Du för resonemang om likheter och skillnader.

 

Du kan föra resonemang om hur religion och samhälle påverkar varandra.

·       Resonera om likheter och skillnader mellan katolicism, protestantism och den ortodoxa kyrkan.

 

·       Resonera om sambanden mellan samhällets utveckling och  utveckling från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering

 

 

Tidsplan

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under v 2-6

 

Material

Läroboken SOS religion 8,  filmer, bilder, poddar och  power points, Allt läggs ut i classroom.

 

Arbetssätt

Diskussioner och gruppövningar, genomgångar och enskilda arbetsuppgifter.

 

Bedömningsunderlag och bedömningsmatris

Faktatest fredag v 6

Bedömningsmatris hittar du i unikumplaneringen. Vt 21 – Religion -Kristendomen

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
VT 21 bedömningsmatris religion - kristendomen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter