Skolbanken Logo
Skolbanken

Hur utforskar barn teknik i vardagen?

Stömne förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

Vi ställer oss frågan, -” Hur utforskar barn teknik i vardagen?” Genom att utveckla undervisningen och lärmiljön utifrån våra iakttagelser vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sitt intresse för teknik.

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik

Tidsperiod: V 5- v 12

Förskolans namn: Stömneförskola

Grupp: Alla avdelningar på förskolan

Barnens ålder:1-5 år

År och datum::20210128

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Uppmärksamma teknik i vardagen.                                                              - Bygga och konstruera.                                                                                - Samtala om, ställa frågor och reflektera med barnen om teknik.                - Använda digitalteknik.

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.                                - Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker,        material och redskap.                                                                                  - - Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.                                    Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Upptäcka att teknik finns i vardagen, vid olika aktiviteter                            - Väcka barnens intresse för teknik.                                                              - Lust att fundera över och samtala om teknik.                                              - I vårt temaarbete bygga och konstruera.
- Tillit till sin egen förmåga: jag vill, jag kan, jag vågar


 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Utifrån nyfikenhetsfrågan - "Hur utforskar barn teknik i vardagen", gör vi observationer/ iakttagelser av barnens aktiviteter.                                        - Lyhörda och medupptäckande pedagoger som lyfter tekniken i       vardagen.                                                                                                   - - Lärmiljö och material som lockar till teknikupplevelser.                              - Barnen deltar i dokumentation  och reflektion, fångar upp deras intressen och idéer, uppmärksamma barnen på hur vi arbetar utifrån deras idéer och intressen.                                                                                                       - Använda oss av ord och begrepp som är kopplat till teknik


Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Kommunens 3- stegs dokument
- Barnens alster på avdelningen, temavägg 
- Foto, film 
- Barnen deltar i dokumentationen, fotograferar, berättar

- Unikum, planering och lärloggar, enskilda och grupp. Månadsbrev

- Reflektioner tillsammans med barnen, titta tillbaka, vad har vi lärt oss?

- Veckodokumentation

-Utvecklingssamtal 

 

Planeringen upprättad av:

Personalen på förskolan

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

 
 
 
 
 
 
 
 
Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback