Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Stormaktstiden

Fria Maria Barnskola, Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 januari 2021

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur. Den svenska statens framväxt och organisation. Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket. Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa. Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag. Detta är exempel på vad vi kommer att jobba med i historia under vecka 5-9.

Mål och viktiga ord

MÅL

BEGREPP

Kunna redogöra för hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.

Kunna diskutera hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever och resonera om orsaker och konsekvenser.

1600-1700, Gustav II Adolf, Axel Oxenstierna, Riksdagen, riksskattmästaren, chefen för armén, chefen för flottan, chefen för domstolarna, rikskansler, län, landshövding, kungens nyheter, skolor, posten, utskrivning, kyrkbokföring, legoknekt, valloner, Louis de Geer, Vasaskeppet, trettioåriga kriget, Lützen, freden i Brömsebro, krigsbyten, Drottning Kristina, abdikera, konvertera, krigskassa, Karl X, Lilla och Stora Bält, Freden i Roskilde, Karl XI, skånska kriget, snapphanar, reduktionen, soldattorp, ”Gråkappan”, klockaren, katekesen, husförhör, häxjakt, finnmarker, svedjebruk, Sameland, Karl XII, nordiska kriget, Moskva, Poltava, Bender, Fredriksten, tsar, enväldig, Frankrike, Ludvig XIV (kung Sol), Ryssland, Peter den store


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter