Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

LUFT

Vårbyskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Du kan inte se luft, däremot känna vad luften kan göra, till exempel när luften är i rörelse som en vind. Vi tar reda på hur luften fungerar och vilka egenskaper den har samt på vilka sätt vi kan använda den.

I arbetet om LUFT ska vi lära oss mer om:

  • begrepp i ämnet fysik
  • vad materian LUFT är 
  • vilka egenskaper LUFT har
  • genomföra undersökning
  • historiska upptäckter

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Matriser i planeringen
FYSIK - LUFT
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback