Skolbanken Logo
Skolbanken

Melodifestivalen 2021

Move & Walk - Göteborg, Move & Walk · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vi gör egna minimello, lyssnar på årets bidrag och röstar om vem vi tror vi vinner.

Varje vecka kommer vi att lyssna på smakproven av de kommande bidragen och rösta om vilken vi tror kommer gå vidare. Vi gör ett stapeldiagram som vi har ute i korridoren.

Vi kommer att ha samlat ihop toapappersrullar och göra små figurer av. Antingen egna, påhittade figurer eller nån av artisterna. Eleverna får presentera sin figurer för varandra och sedan kommer vi spela in musikvideos med dem.

Vi kommer också att gå igenom var Sverige ligger och var Rotterdam, Nederländerna ligger. 

 


Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

tolka olika former av kommunikativa uttryck,

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

ordna händelser och upplevelser i tid och rum,

identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Fotografering och filmande.

Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.

Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.

Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.

Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.

Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.

Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.

Avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan original och till exempel bild, foto och film.

Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.

Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer och traditioner.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Fotografering och filmande.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.

Presentationer, framträdanden, såval med som utan digitala verktyg.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.

Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.

Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.

Kroppsspråk, tecken eller tal.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.

Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.

Människokroppen och kroppsdelarnas namn.

Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.

Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras utifrån sina egenskaper.

Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.

Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.

Redskap, teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktioner.

Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.

Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.

Avbildningar av verkligheten, till exempel bild, foto och film.

Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.

Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.

Redskap, teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

Digitala verktyg för ljud- musikskapande samt bildframställning

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1