Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jämnställdhetsplanering: Empati på Lönnen VT21

Förskolan Granen, Östhammar · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vi arbetar med empati mellan februari och april. Vi strävar mot att utveckla barnens empatiska förmåga. Empati betecknar förmågan att uppleva och förstå andra kännande individers känslor.

Bakgrund och Syfte:

Vi vill utveckla barnens empatiska förmåga. Vi kommer att fokusera på att lyssna på varandras "stopp", samt förmågan att hjälpa varandra.  

Aktivitet och metod:

Vad kommer vi att göra: 

  • Doddo (våran kompis-babblare) kommer att presentera två böcker: "lyssna och komma överens" samt "säga stopp". Barnen kommer att få skapa egna "stopp-skyltar" i samband med "säga stopp" och vi kommer att skapa en "städ-uppdragspåse" tillsammans med barnen i samband med "lyssna och komma överens". 
  • Skapa en "sjukhusvrå" på Lönnen, där barnen genom leken kan öva på att hjälpa varandra.
  • Kolla på "doktorerna" 
  • Använder stopptecknet och pratar om detta i vardagen, vi lyssnar på varandras stopp och respekterar varandra. 
  • Titta på djuren på djuris, särskilt avsnittet "superhjälparna" och diskutera innehållet tillsammans med barnen. 

Hur ska vi göra?

  • Vi är uppmärksamma och engagerade i den fria leken
  • Berika lärmiljöerna i förskolan genom att skapa en "sjukhusvrå" 
  • Vi kommer att använda oss av både talat språk tecken som stöd för att alla ska inkluderas. Vi använder oss främst av "hjälpa" och "stopp". 
  • Använda oss av böcker och filmer för att fånga barnen och utveckla deras lärande

 

När, var, vem?

Arbetet med empati kommer att fortlöpa från och med februari till april. Vi kommer att arbeta med de olika materialen vid den fria leken, under samlingen samt vid högläsningen. All personal på Lönnen kommer att vara delaktiga och utföra de olika aktiviteterna. 

 

Dokumentation

Vi planerar att dokumentera barnens lärande främst på gruppnivå, men om vi ser lärande på individnivå kommer vi att dokumentera i deras individuella lärlogg. 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Stopphand
Städ-uppdragspåse