Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

F

Musik åk1

Myggenäs skola, Tjörn · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Innehållet för undervisning i musik år 1

 

 

 

Pedagogisk planering

 

Musik                                                                                                   Årskurs 1

Myggenäs skola                                                                                   Läsåret/20-21

Ansvarig lärare: Marie Andersson/Marie Wislander

 

 

Syfte:

 • Spela och sjunga i olika musikaliska former och sammanhang

 

 

Centralt innehåll:

 

Musicerande och musikskapande

 • Sång och spel i olika former: unison, (kanon och växelsång)
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner

 

Musikens verktyg

 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik

 

Musikens sammanhang och funktioner

 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition

 

                                                        

Bedömning:

 • Eleven kan utifrån egna musikaliska idéer bidra till att skapa musik, genom att använda röst, instrument, drama och rörelse

 

 

Undervisning:

 • Sånger
 • Rytmer
 • Ramsor
 • Rörelsesånger
 • Musiklyssnande

               

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter