Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Yrken och pengars värde

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Under temat "Yrken och pengars värde" kommer du att lära dig om några yrken som finns och vilka yrken som behövs. Vad är ett yrke? Vilka yrken finns i ditt närområde? Har du något drömyrke? Du kommer även lära dig om pengars värde.

Tidsperiod:

·       VT-21, vecka 5-8

Övergripande förmågor:

·       Du tränar din kommunikationsförmåga genom att ställa frågor, berätta hur tänker och vad du lär dig.

·       Du tränar din analysförmåga genom att reflektera och se saker ur olika perspektiv.

·       Du tränar din procedurförmåga genom att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information.

·       Du tränar din begreppsliga förmåga genom att utveckla din förståelse för olika begrepp, relatera begreppen till varandra samt använda begreppen i olika sammanhang.

·       Du tränar din metakognitiva förmåga genom att utvärdera dina kunskaper och reflektera över hur du lär dig på bästa sätt.

SO

·      Beskriva några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta. 

·      Ange några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Svenska 

·       Söka information ur någon anvisad källa och återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

·       Använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar att du har lärt dig lärandemålen genom att:

·      Delta i genomgångar.

·      Att diskutera med klasskamrater.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

För att lära oss kommer vi att:

·      Ha gemensamma genomgångar och samtal, samarbeta,

·      Se på korta filmer där olika yrken presenteras.

·       Skriva en kort presentation av ditt drömyrke. 

·       Dokumentera och reflektera.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Yrken och verksamheter i närområdet.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback