Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Hållbar utveckling vårterminen -21

Stråtjära förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Hållbar utveckling, ett prioriterat mål i Söderhamns kommun.

Nuläge

Vi ser att barnen har mycket energi och spring benen de har även svårt att varva ner emellanåt och göra lugna aktiviteter. 

 

Mål

Vi vill främja barnens utveckling, hälsa och välbefinnande genom att erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid.

Vi vill ta vara på barnens rörelseglädje genom att utforska olika sätt att utföra fysisk aktivitet på.

 

 

Syfte

Vi vill ge barnen så bra förutsättningar som möjligt till en hållbar nutid och framtid.

Genomförande

Vi kommer att använda oss av olika rörelseaktiviteter, promenader i närmiljö, skogen, skolans gymnastiksal och förskolegården.

Dokumentation under lärprocessen

Vi observerar och dokumenterar kontinuerligt både enskilt och tillsammans i arbetslaget via film och foto. 

Vi planerar och utvärderar kontinuerligt för att kunna se om våra mål har uppnåtts och hur vi fortsätter vårt arbete.

 

Ansvar

Arbetslaget.

Uppföljning

Vi utvärderar i juni. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter