Skolbanken Logo
Skolbanken

Lärkans odlingstema våren 2021

Åkershults förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Under våren kommer vi att fortsätta med vårt odlingstema på Lärkan.

Under våren kommer vi att fortsätta med vårt odlingstema på Lärkan.

Vårt mål är att barnen ska få en förståelse över hur ett kretslopp fungerar samt att lära sig mer om odling och plantering.

Vi kommer att göra olika växtexperiment genom att barnen får så olika grönsaksfrön, plantera sticklingar, sköta om det vi har sått och planterat. Då får barnen t.ex vattna och skola om plantorna då det är dags för det och följa växternas utveckling från ”jord till bord”. Vi kommer att smaka på det vi sår och odlar.

När jorden är tillräckligt varm i våra pallkragar och i vår rabatt ska vi så grönsaks- och blomfrön där och vi ska sätta potatis m.m. Barn och vuxna hjälps åt att sköta om våra odlingar i vår trädgård. Barnen kommer att få lära sig fler nya ord och begrepp inom odling.


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter