Skolbanken Logo
Skolbanken

Bildskapande samspel och kommunikation

Persfallets förskola, Hofors · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

Vi tittar på bildskapande samspel och kommunikation genom planerade undervisningssituationer med olika förutsättningar.

På avdelningen har vi fått tagit del av litteratur kring bildskapande. Utifrån litteraturen har vi reflekterat över samspelet och kommunikationen kring den bildskapande undervisningen vi har på avdelningen. Vi har därför kommit överens om att planera bildskapande undervisning på olika sätt, observera dessa och jämföra skillnaderna i de olika förutsättningarna som finns till undervisningstillfället. 

Två barn åt gången får måla för att vi ska observera och upptäcka samspelt och kommunikationen som sker barnen emellan. Varje barn får måla ca.10 minuter var. 

Undervisningstillfälle 1: Måla på varsin sida av stafflit.
Undervisningstillfälle 2: Måla på varsitt staffli bredvid varandra utan en delaktig pedagog eller tydliga förhållningsregler. 
Undervisningstillfälle 3: Måla på varsitt staffli bredvid varandra med pedagog närvarande samt inspirationskälla. 
Undervisningstillfälle 4: Måla på nya sätt, hur känns det att måla ''upp och ned'' på ett papper som är tejpat under ett bord? 


Ordningen i undervisningstillfällena är relevanta att ta till hänsyn av, det kan antas att barnen förhåller sig annorlunda när de målar efter att de har målat med pedagogen än om de inte nyligen gjort det. Genom att låta barnen utforska färgen på deras egna initiativ kan vi upptäcka deras autentiska erfarenheter av bildskapandet. De får även chans att uttrycka egna tankar som inte blivit influerade av en pedagog, eller ta del av sin kompis bildskapande och bli inspirerad av denna. Det kan även antas att observationerna kommer skilja sig om inte alla barn målar under samma tidsförutsättningar. 


Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback