Skolbanken Logo
Skolbanken

Jämställdhetsplanering: Empati vt2021 Krusbär

Förskolan Alma, Östhammar · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

Planering för jämställdhetsarbetet med empati för avdelningen Krusbär vt 2021.

Mål:

Målet är att alla barn ska
  • utveckla förmågan att visa hänsyn till varandra.
  • utveckla sin empatiska förmåga och förståelse och omtanke för alla människors lika värde. 
 

 

 

Metod/Undervisning:

Vi vill lära barnen visa hänsyn och empati genom de vardagliga situationerna i undervisningen, exempelvis:

  • påklädning; tar/ger hjälp av/åt kompisar
  • matsituationer; vänta på sin tur, dela med sig
  • hygienrutiner; ta hänsyn till allas olika integritet
  • fri lek; turtagande och empatiförmåga
  • planerade undervisningstillfällen om barnkonventionen
  • samlingar; polyglutt, boksamtal, diskussion, samarbetsövningar

 

 

 

När? Var? Hur? Varför?

Detta sker dagligen genom i stort sett all undervisning på förskolan, både spontan och planerad, även i den fria leken och i rutinsituationerna. Genom att arbeta utifrån de undervisningsmöjligheter vi angivit får barnen möjlighet att utöva detta både inomhus och utomhus på förskolan. Utbildningen på förskolan ger barnen möjlighet att på olika sätta använda hela sin förmåga att utveckla empati och omtanke om andra. Detta genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback