Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Planering Ma (algebra) Klass 7 D v 51- v8 nyversion nr 2

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Planering av matematik avsnitt algebra för klass 7 D. Nyversion.

Preliminär planering för avsnitt: Bråkräkning för klass 7D, nyversion igen nr 2

 

Lärande mål:

 

På lång sikt

Under momentet skall du få möjlighet att:

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

 

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter

 

Använda matematiska begrepp och samband

 

På kort sikt

Under momentet skall du få möjlighet att uttrycka dig matematiskt och lära dig, vad är ett bråk, vad är en andel, att skriva ett tal i bråkform och i blandad form, att beräkna delen av det hela, att jämföra bråk, att förlänga och förkorta bråk, att addera och subtrahera bråk och att uttrycka andelar i bråkform och i decimalform.

 

Undervisning:

Enskilt arbete, gruppuppgifter, lärarledda genomgångar, filmvisning och arbete i mindre grupp.

 

Begreppslista

Bråk, andel, förkorta, täljare, bråkform, förlänga, nämnare, blandad form, decimalformVecka

Pass

Moment

sid

Moment

sid

 

1 ons v 51

Del av en hel samt mer än en hel

152-153

   
 

2 tor v 51

Del av ett antal samt påbörja beräkna delen. Repetition 15

154,155

   
 

3 ons v 3

Forts beräkna delen, olika bråk men lika stor andel. Repetition 15

155,156

   
 

4 tor v 3

Jämföra bråk . Repetition 16

157

   
 

5 mån/ons v 4

Förlänga och förkorta bråk

158-159

   
 

6 tor  v 4

Addera och subtrahera bråk. repetition 17

160-161

   
 

7 mån  v 5

Forts addition och subtraktion av bråk. Start tal i bråkform och i decimalform. Repetition 17

161-162

   
 

8 tis v 5

Forts tal i bråkform och i decimalform. Repetition 18

163

   
 

9 ons  v 5

Diagnos

     
   

Blåttspår

 

Röttspår

 
 

10 tor  v 5

Del av en hel, samt mer än en hel

168-169

Andelar och förhållanden

178-179

 

11 mån  v 6

Forts mer än en hel+ del av antal

169-170

Forts andelar och förhållanden  + ev mer om förlängning

179-180

 

12 tis  v 6

Beräkna delen + olika bråk men lika stor andel. Repetition 15

171-172

Forts mer om förlängning + mer om förkortning

180-181

 

13 ons  v 6

Förlänga och förkorta bråk+ repetition 16

173

Mer om addition och subtrahera bråk

182

 

14 tor  v 6

Addera och subtrahera bråk

174-175

Mer om tal i bråkform och i decimalform

183

 

15 mån  v 7

Forts addera och subtrahera bråk + repetition 17

175

Calculate  with american measurements

184

 

16 tis v 7

Tal i bråkform och i decimalform + repetion 17

176

Svarta uppgifter

186-187

 

17 ons  v 7

Repetiton/frågestund

 

Svarta uppgifter

186-187

 

18 tor v 7

Prov del 1 bråk

     
 

19 mån v 8

Prov del 2 bråk

     
 

19  tis v 8

Start kapitel 5 Procent

     

 

Läsanvisningar: 

Sid 152-163 obligatoriskt på grönkurs

Sedan beroende på resultat på diagnos

 

Blåkurs: sid 168-176 eller

 

Rödkurs sid 178-184 samt svarta sidor sid 186-187

 

Alla läser sammanfattning sid 188-189Lycka till önskar Henrik!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter