Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7 - 9

Åk 7 Förvaring uppgift 2

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vi kommer under tre lektioner sy en tygkorg i lappteknik.

Du har fått i uppdrag att sy en tygkorg.  Korgen måste vara fodrad med ett vävt bomullstyg och alla sömmar ska vara dolda (om de inte är dekorsömmar).  Mellan fodertyget och yttertyget ska det finnas antingen ett mellanlägg eller quiltvadd.

Yttertyget måste bestå av minst fyra olika tygbitar.

Du väljer själv vilka färger du använder och hur du delar upp yttertyget i olika delar.

Du ska tänka så mycket som möjligt på miljöpåverkan och därför använda så få tyger som möjligt från skåpen. Spilltyger finns i lådorna framme vid tillklippningsbordet.

 

Tid: Du kommer få tre veckor på dig att framställa en korg. Efter sömnad kommer du skriva en reflektion av ditt arbete. Reflektionen skrivs hemma och finns under uppgifter.

 

 

Bedömning (på vilket sätt du):

·       Du formger och framställer en tygkorg.

·       Du använder verktyg på ett fungerande sätt.

·       Du utvecklar egna idéer på hur din korg ska se ut.

·       Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ.

·       Du för resonemang om arbetsprocessen och resultatet samt hur det genomförda arbetet har påverkat kvaliteten, uttrycket och miljön

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav slöjd åk 7-9
Uppgifter
Åk 7 Förvaring uppgift 2