Skolbanken Logo
Skolbanken

Syd v.5

Mörarps förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Mål: Under veckan kommer vi att fortsätta jobba med bokstäver och siffror. Vi kommer bland annat gå på bokstavsjakt efter önskemål från barnen och fortsätta prata om siffror och bokstäver under samlingarna. 

Vi planerar också att Alfons ska komma tillbaka och prata med barnen om de brev de skrev till honom som handlade om vilka trivselregler vi har på Syd. Vi tänker också att Alfons ska komma med ett nytt uppdrag till barnen under veckan.

 

 

Syfte: Fortsätta ge barnen grundläggande förkunskaper i matematik och kommunikation samt ge dem möjlighet att utforska bokstäverna i sina namn.

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

  • vad gick bra,
  • mindre bra,
  • vad fångade barnen,
  • vad behöver vi förändra.
  • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

  • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
  • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter