Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering VT-21 Nästet

Hobergets förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

..

Nuläge

Vi har en barngrupp med barn 1-3 år där babblarna är ett gemensamt intresse. Samtliga barn i barngruppen har ett annat modersmål än svenska och stor del kommunicerar främst med kroppsspråk och ljud medans några har börjat använda det svenska samt engelska språket och kommunicera verbalt. Vi har under höstterminen arbetat med boken dadda hälsar på med målen:

-  locka fram de första språkljuden (ba, bi, bo, da, di och do).

- att barnen ska lära sig babblarnas namn, sitt eget namn och varandras namn

- att barnen ska lära sig färgerna brun, gul, röd, grön, rosa och blå samt tecken till dessa

- få barnen att vänta på sin tur och vara delaktig i bokläsningen.

Idag säger de flesta barnen babblarnas namn, flera kan och säger sitt eget och varandras namn och samtliga visar stort intresse och är delaktig i bokläsningen. Färgerna uttalar färre barn och är något vi behöver arbeta vidare med. Vi har börjat att använda oss mer av ateljén vilket barnen verkar tycka att är roligt, vi fortsätter därför med detta och introducerar barnen för olika sätt att skapa.

 

Mål

- Att barnen ska lära sig färgerna brun, gul, röd, grön, rosa och blå samt tecken till dessa

- Att barnen ska lära sig lägesord så som på, över, under, i, bredvid, framför

- Att utöka barnens ordförråd och locka barnen till att använda det verbala språket.

- Att Introducera barnen för olika sätt att skapa med olika tekniker, material och redskap

- Att introducera barnen för olika digitala verktyg

 

Syfte 

Att skapa ett lustfyllt lärande med fokus på språk, matematik och skapande. Samt introducera barnen för digitala verktyg.

 

Genomförande 

- Vi läser boken ”Var är Babbas saker” tillsammans på samlingen och med enskilda barn. Vi använder oss av tecken som stöd för vanliga ord i boken.

- Vi arbetar tematiskt med en färg i taget där barnen både i spontana tillfällen och planerade aktiviteter får använda sig av färgen samt upprepa dess namn och tecken.

- Vi läser böcker i Ugglo på storbildsskärm och låter barnen få gå fram och peka.

- Vi testar olika sätt att skapa i ateljén 

- Vi skapar med IPad en egen lägesordsbok där barnen medverkar på bild.

- Vi använder oss av appar för att öva svenska ord, samt för att se vilka ord barnen kan

- Vi använder spontana tillfällen till att prata och lära om babblarna, färger, lägesord.

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i enskild lärlogg samt grupp lärlogg

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen. 

Uppföljning

Vi följer upp vid arbetslagsplanering.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback