Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Eng åk 5 vt-21 - Skriva

Kärna skola, Linköping · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

I det här arbetsområde kommer du få träna på din skrivförmåga. Du kommer få skriva om en plats som du gillar.

Det här ska du visa att du kan:

Formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Använda dig av de grammatiska reglerna.

Självständigt planera och skriva en text på engelska.

 

För att lära dig kommer du att:

Få läsa och sammanfatta olika lästa texter.

Få skriva en egen påhittad saga.

Få skriva om en plats du gillar.

Få ta del av genomgångar av grammatiska regler.

 

Du visar att du kan när:

Du arbetar med dina uppgifter i Join the Quest på ett korrekt sätt.

Du använder dina kunskaper från genomförda uppgifter när du skriver dina texter.

Du genomför de olika skrivuppgifterna.

Du deltar på de grammatiska genomgångarna.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Eng åk 5 vt-21 - Skriva
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback