Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Samband

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Vi kommer att undersöka olika samband, både i vardagen och lite mer teoretiska situationer. Tanken är att du kommer att kunna läsa av och tolka tabeller och diagram från vardagliga situationer. Tanken är också att du kommer att kunna beskriva en och samma situation i en tabell, som en graf i ett diagram och som en formel (ekvation).

Konkreta mål  - när du har arbetat med området samband, så kan du:

  • tolka olika typer av samband.
  • beskriva linjära samband med hjälp av tabeller, diagram och formler.
  • beskriva proportionella samband

Viktiga begrepp för området

- x-axel
- y-axel
- tabell
- diagram
- graf
- formel
- linjära samband
- proportionell
- proportionalitet

 

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner/problemlösning, animerad film, startuppgift/startblock och eget räknande. Det kommer också inslag av programmering och kanske någon Kahoot närmare provet.


Bedömning

Området avslutas med ett prov, men kunskap kan visas upp i alla möjliga sammanhang, som vid genomgångar, diskussioner, eget räknande och vid gemensam problemlösning. Allt vägs samman då det är dags för betygsättning.

 

Lektionsplanering

På lärloggen hittar du  planeringen för området. Här hittar du även tidpunkt för provet.

 


Läroplanskopplingar

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter