Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Nationellt Prov Svenska som andraspråk: Delprov A åk 6

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 februari 2021

Resultatet från det muntliga nationella provet, delprov A, i svenska som andraspråk.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Nationellt prov i Svenska som andraspråk delprov A åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter