Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7

Lag & Rätt

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 5 februari 2021

Inom arbetsområdet Lag & Rätt kommer vi behandla hur Sverige fungerar som rättsstat. Vi kommer undersöka varför människor begår brott, hur man kan minska brottslighet och vilka påföljder olika brott kan få. Vi kommer också lära oss hur processen ser ut från brott till straff.

Lektion 1.

Genomgång av en powerpoint om Lag och rätt.

 

 
Lag och rätt PP.pptx
75 KB
fre 15 jan 2021

 

 

Förklara vad följande begrepp innebär:

(Skriv i ett Worddokument och spara som "Lag och rätt")

 

- Polisanmälan

- Förundersökning

- Åtal

- Rättegång

- Straffmyndig

- Påföljd

- Bevisning

- Fällande dom

 

 

Lektion 2.

Idag kommer vi att arbeta med vårt digitala läromed digilär.

 

Gå in på Digilär. Gå till "Samhällskunskap", gå vidare till "rättskipning och rättigheter" och slutligen Klickar du in på "Lag och rätt".

 

Titta på genomgångsfilmen om Lag och rätt.

 

Svara sedan på de frågor som kommer i slutet av filmen:

 

- Vad heter den församling som stiftar lagar i Sverige?

 

- Vad heter denna församling i många andra länder?

 

- Vad kan ett brottmål handla om?

 

- Vad kan ett civilmål handla om?

 

- Vilka tre typer av domstolar finns det?

 

Lektion 3.

I dag ska vi titta lite på ett filmklipp som handlar om Internettrakasserier. Vad säger juridiken? Är det lika allvarligt att hota och mobba någon på internet som i brev eller i verkliga livet?

 

Gå in på https://urplay.se/program/167101-justitia-internettrakasserier och titta på filmen.

 

Diskutera i grupper frågorna:

1. Vad skiljer internetmobbing från annan form av mobbing?

2. Är det brottsligt att hota någon på nätet?

​3. Vad är förtal?

4. Vilka brott begick de här tjejerna och killen?

​5. Vad fick de för straff?

​6. Vad tänker ni om detta fallet? Var straffet rätt?

 

Skriv ner vad ni kommer fram till i ditt worddokument "Lag och rätt".

 

Lektion 4.

Från brott till dom.

Kolla på filmen "Från brott till dom" på DIGILÄR. Filmen är ungefär 5 minuter lång.

 

Skriv en text där du beskriver gången från brott till dom med egna ord. I din text ska du använda dig av/ha med följande ord:

 • Polisanmälan
 • Gripande
 • Förundersökning
 • Åklagare
 • Väcka åtal
 • Bevis
 • Rättegång
 • Vittnen
 • Tingsrätten
 • Hovrätten
 • Högsta domstolen
 • Domare
 • Nämdemän
 • Straff

 

Lektion 5.

 

Påföljder/Straff

 

I dag kommer vi att titta lite grann på vilka olika straff man kan få om man begår ett brott i Sverige. Vi kommer att ha en genomgång av en Powerpoint.

Vi kommer också att titta på den genomgångsfilm som finns på DIGILÄR under kapitlet "Brott och straff"

 

Hinner vi kommer ni också att få jobba med frågorna:

 

1. Varför begås brott?

2. Finns det en koppling mellan barnuppfostran och kriminalitet?

3. Borde vuxna vara bättre på att sätta tydliga gränser för ungdomar?

4. Ingen under 15 år är straffmyndig – är det bra eller dåligt?

5. Varför blir man kriminell? Vilket har störst betydelse - arv? miljö? och tillfälliga omständigheter?

6. Bör domare ta hänsyn till människors bakgrund när de dömer brottslingar?

 

Lektion 6 och 7.

 

Idag kommer vi att jobba med Digilär, med de texter och instuderingsfrågor som finns där.

 

Vi kommer att arbeta med kapitlet "Brott och Straff". Välj själv om du lyssnar på eller läser texterna.

 

Svara därefter på följande frågor: Skriv i ditt dokument som heter "Lag och rätt"

 

1. Vad kallas en person under 15 år? Vilka rättsliga påföljder kan en sådan person få som har begått ett brott?

2. Vad kallas man om man är under 18 år? Vilka rättsliga påföljder kan en sådan person få som begått ett brott?

3. Hur gammal kan man vara för att bli dömd till sluten ungdomsvård?

4. När är det aktuellt med bötesstraff?

5. Vad innebär det att bli frihetsberövad?

6. Vad innebär skyddstillsyn?

7. Vad innebär villkorlig dom?

8. Vilket straff får man i Sverige för mord?

9. Vad är det för skillnad på mord, dråp och vållande till annans död?

10. Vad är ett rån? Vilket straff kan man få vid rån?

11. Vad innebär förskingring? Vilket straff kan man då vänta sig?

12. Har personer i Sverige avrättats för att de enbart har gjort sig skyldiga till egendomsbrott?

13. Hur förändrades fängelserna under 1800-talet?

14. När kan det bli aktuellt med rättspsykiatrisk vård?

15. Hur länge kan det vara aktuellt med rättspsykiatrisk vård?

16. Hur har brottsstatistiken förändrats under de tio senaste åren? Hur kan man förklara de förändringar som skett?

17. Varför är det fler egendomsbrott nu än under 1800-talet då människor var mera fattiga?

18. Hur mycket vanligare är det med mord i USA än i Sverige? Vad beror det på?

19. I vilken omfattning gör tidigare straffade nya brott?

20. Varför blir människor kriminella?

 

Lektion 8.

 

Vi är på plats i skolan.

 

Vad gäller vid sexualbrott? Och hur har det sett ut i historien?

Vi ska gemensamt titta på ett rättsfall som handlar om sexualbrott. https://urplay.se/program/167102-justitia-sexualbrott

 

Därefter ska ni få diskutera utifrån filmen.:

 

Diskussionsfråga 1 Varför finns det ett så stort mörkertal vid sexualbrott? På vilka sätt kan domstolen underlätta för offret vid huvudförhandlingen i sexualmål?

Diskussionsfråga 2 Hur resonerade domstolen i det aktuella fallet när den fällde sin dom?

 

Lektion 9.

Genomgång av svaren på frågorna som ni jobbat med under lektion 6 och 7.

 

Lektion 10 och 11.

Vi repeterar och pluggar inför provet.

https://www.elevspel.se/amnen/samhallskunskap/7993-lag-och-ratt-kommer-du-ihag.html

 

Lektion 12.

Skriftligt förhör i skolan.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Matriser i planeringen
Lag & Rätt åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter