Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Lag och rätt

Forssaklackskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 17 februari 2021

I det här arbetsområdet får ni lära er hur det svenska rättssystemet fungerar. Arbetsområdet kommer bestå av genomgångar, filmer, arbete med text och en film som ni ska skapa i grupp.

Vi kommer att jobba cirka tre veckor med detta arbetsområde i samhällskunskap. En del av arbetet kommer vara en film som ni gruppvis ska spela in. Den ska innehålla ett påstått brott och en rättegång som ni spelar in i grupp och skickar till mig. Förutom filmen kommer det att tillkomma något slags prov. Viktiga begrepp att kunna finns nedanför här.

 

Det här ska jag kunna.

 

-         Orden (begreppen)

 

-         Från brott till straff i rätt ordning.

 

-         Påföljder (straff) som finns

 

-         Varför man begår brott

 

-         Vad en rättsstat är

 

-         Hur vi får en ny eller ändrar en lag

 

-         Domstolar

 

-      Olika yrken inom rättsväsendet

 

Begrepp, ord inom ”Lag och rätt”

 

 

 

Oskrivna regler: regler som vi har för att fungera i samhället, tex att hälsa, tacka, säga god morgon, ställa sig sist i kön.

 

Skrivna regler: regler som är nedskrivna och måste följas i tex idrott, föreningar, skolan.

 

Lagar: lagar som alla måste följa. Finns nedskrivna i svensk författningssamling ”Sveriges lagbok” Lagar beslutas av Sveriges riksdag.

 

Brott: man bryter mot en lag.

 

Misstänkt: en som man tror har gjort ett brott.

 

Gripande: polisen griper en som gjort ett brott.

 

Förundersökning: polisen undersöker om ett brott har begåtts.

 

Vittne: någon som sett ett brott

 

Anhållan: Ett tillfälligt frihetsberövande. En misstänkt får reda på att hen är misstänkt för ett brott

 

Förhör: polisen frågar den misstänkte om händelsen.

 

Teknisk bevisning: föremål som finns på brottsplatsen, fotspår, dna-prov, blodspår, sms

 

Häktning: den misstänkte fängslas under en tid

 

Husrannsakan: polisen får gå in i den misstänktes lägenhet/hus för att leta efter bevis.

 

Åtal: den misstänkte får veta att brottet kommer att tas upp i domstol.

 

Försvarsadvokat: den som hjälper den misstänkte i domstol

 

Åklagare: den som företräder den som blivit utsatt för ett brott

 

Tingsrätt: det är den första domstolen i rättssystemet

 

Hovrätten: det är domstolen som kan ändra tingsrättens dom

 

Högsta domstolen: Sveriges högsta domstol

 

Ordförande i domstol: leder domstolen

 

Nämndemän: är med och dömer i tingsrätten

 

Tilltalad: den som är misstänkt för brottet

 

Målsägare: den som blivit utsatt för brottet

 

Tingsnotarie: den som för protokoll i domstolen

 

Plädering: slutanförande i domstol

 

Påföljd: straff

 

Mened: att ljuga i domstol

 

Prejudikat: Högsta domstolen dömer för att visa hur man ska döma i liknande fall i framtiden.

 

Grundlagar: lagar som står över alla andra lagar.

 

Olika straff som man kan få

 

Penningböter: man får böta pengar, behövs oftast ingen domstol

 

Dagsböter: betala en summa utifrån sin förmåga

 

Villkorlig dom: man slipper fängelse om man sköter sig.

 

Vård: man får behandling för att bli frisk

 

Elektronisk övervakning: man får fängelse i hemmet

 

Skyddstillsyn: man måste anmäla sig till myndigheter och kan få övervakare.

 

Fängelse: man blir inlåst

 

Samhällstjänst: man måste jobba och göra något bra för samhället

 

Lyckta dörrar (stängda dörrar): En rättegång är inte öppen för allmänheten

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Lag och rätt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter