Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik

045031 Förskolan Galilei, Stockholm Hässelby-Vällingby · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Att leka matematik

Vi arbetar med de olika geometriska formerna, både på avdelningen, i parken och i skogen. Vi introducerar nya former såsom, romb, cylinder, hexagon och kub. 

Vi kommer att fortsätta arbeta med att väga vårt matsvinn och ställa upp i ett stapeldiagram för att konkretisera matematiken för barnen. 

Vi räknar på olika vis t.ex. 1-2-3, första, andra, tredje, övar prepositioner som över/under, på/i, stor/liten, lätt/tung, lite/mycket, kort/lång, framför/mitten/bakom, upp/ner mm. Övar problemlösningar i vardagen, t.ex. om jag inte når mössan på min hylla - hur gör jag då? I vardagssituationer uppmärksamma, benämna och utmana barnen i olika sätt att lösa problem. t.ex. varför stöveln fastnar i gummibandet vid avklädning.

Vi erbjuder spel med tärning bla yatzy och andra spel där man kan räkna på tärningen och sedan flytta en pjäs.

Under förra året så mättes hela barngruppen för att se hur mycket de sammantaget hade växt vid nästa mättillfälle. Detta kommer vi att fortsätta med även denna termin. Vi kommer även att jobba med mätsnören för att få syn på hur långt 1 meter eller 1/2 meter är. 

Erbjuda vetgiriga barn tillfällen att få syn på matte var än vi är. På gården, i skogen, i hallen eller vid matbordet.

Vi kommer att arbeta med lätt addition genom att starta en affär där barnen kan leka att de handlar av varandra. I leken kommer även rekvisita finnas som tex. en kulram och leksakspengar.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter