Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5 - 6

Sverige under 1500-talet, åk 5, ht 2020

Katarina Södra skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Medeltiden tar slut och Nya tiden börjar. Sverige blev en egen stat. Du kommer att stifta bekantskap med Gustav Vasa, Kristian Tyrann, Martin Luther och Nils Dacke. Du kommer att få kunskap om hur det var att leva i Sverige under Vasatiden.

Syfte: varför vi läser detta område?

Genom undervisning i ämnet ska du få möjlighet att utveckla förmågan att: 

 • jämföra människors levnadsvillkor och värderingar då och nu.
 • analysera händelser under den här tidsperioden och resonera hur de hänger ihop samt se hur de påverkade samhället både då och nu. 
 • använda relevanta begrepp som hör ihop med ämnet. 

 

Lärandemål: vad ska du kunna efter periodens slut?

Du ska kunna svara på följande frågor på ett sätt där du använder fakta, begrepp, jämförelser visa på likheter och skillnader då som nu:

 • Hur blev Sverige ett självständigt land från Danmark?
 • Vad gjorde Gustav Vasa för att stärka kungamakten i Sverige?
 • Varför gjorde bönderna i Småland uppror?
 • Vem var Martin Luther?
 • Hur förändrades kyrkan när Sverige blev protestantiskt?
 • På vilka sätt kan vi se spår av det som hände under Sverige på 1500-talet?

 

Undervisning: på vilket sätt kommer vi att arbeta på lektionerna?

 • Vi kommer att arbeta med texter i läromedlet "Boken om historia 2".
 • Vi kommer att arbeta med frågor i tillhörande arbetsbok.
 • Vi kommer att se filmer som berör tidsperioden.
 • Vi kommer att diskutera, analysera, titta på likheter och skillnader av olika historiska händelser och vad det fick och har fått för konsekvenser som avspeglas i samhället och världen idag.

 

Bedömning: Hur kommer läraren se vad du har lärt dig?

 • genom hur du deltar/det du säger under gemensamma diskussioner i mindre grupp och helklass samt genom ett skriftligt prov vid periodens slut där du visar :
- din förmåga att kunna använda historiska begrepp på ett fungerande sätt, 
- din förmåga att kunna berätta om Gustav Vasas liv och om hans betydelse för för det svenska samhället under hans levnadstid,
- din förmåga att kunna berätta hur hans beslut har påverkat det nutida svenska samhället,
- din förmåga att kunna analysera och resonera kring frågor om Gustav Vasas handlingar,
- din förmåga att kunna berätta om hur det var att leva i Sverige under Vasatiden och göra jämförelser med andra tider och länder,
- din förmåga att vara källkritisk.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Matriser i planeringen
Sverige under 1500-talet, åk 5, ht 2020
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter