Skolbanken Logo
Skolbanken

Vinter

Ängaboskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Marken täcks ibland av snö. Vattenpölar fryser till is. Hur kan vatten egentligen bli snö och regn och is? Vad händer när snö och is smälter? Hur har djuren det på vintern?

Detta ska du lära dig:

Några kännetecken för årstiden vintern.
Vädret på vintern.
Vattnets olika former under vintern.
Hur några av våra djur lever på vintern.

 

Så här kommer vi att arbeta:


Du kommer att få se på filmer om vintern och vi kommer tillsammans att göra experiment med vatten och is. Du kommer att få gå ut i vår närmiljö och undersöka och observera vintern.
Vi använder almanackan varje dag för att lära om årstid, månad och dag och pratar om vädret. 
Målar och skapar vinterbilder på olika sätt och dokumenterar med kameran.
Sjunga sånger och läsa ramsor om vatten.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

 

Genom att du i grupp deltar i att berätta om några kännetecken för vintern och deltar i att redogöra för vattnets olika former muntligt eller med bilder och tecken.


Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

använda kunskaper om människa och natur,

Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.

Fotografering och filmande.

Sång- och danslekar.

Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.

Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.

Vattnets olika former och kretslopp i naturen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter