Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

Europa år 6

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Vi ska bege oss ut på en upptäcksfärd i Europa. Vi ska titta närmare på Europas olika naturlandskap respektive kulturlandskap och vad som präglar dessa. Vi är beroende av de resurser som jorden förser oss med. Hur kan vi ta till vara på jordens naturresurser på bästa möjliga sätt och verka för en hållbar utveckling?

MÅL

 • Du har kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att du kan samtala om processer som formar och förändrar jordytan och vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och kan ge förslag på hur vi kan praktisera detta i vår vardag
 • Du kan även resonera kring orsaker till de ojämna levnadsvillkoren i världen och hur de kan förbättras
 • Vid fältstudier kan du använda kartor och enkla geografiska verktyg på ett fungerande sätt.

 

ARBETSFORMER

     Vi kommer att jobba tillsammans med boken "Geografi 4-6 Grundbok".

     Vi kommer vi att djupdyka in i texter, diskutera innebörden kring de olika begreppen som förekommer i texterna.

     Vi kommer att använda oss av kartboken där vi ser närmare på Europas topografiska samt tematiska kartor.

     Vi kommer att arbeta i arbetsböckerna "Tummen upp".

    FÄLTSTUDIE:

Vi kommer under en dag få möjlighet att undersöka natur/ kulturlandskap i vårt närområde. Vi kommer att undersöka hur vår stad är planerad och uppbyggd.

 

 

Begrepp att kunna

 

 • Naturlandskap
 • Kulturlandskap
 • Täktlandskap
 • Vegetation
 • Naturresurser
 • Fossila bränslen
 • Ekologisk
 • Hållbar utveckling
 • Global uppvärmning
 • Fairtrade
 • Tematisk karta
 • Topografisk karta
 • Tempererat klimat
 • Subtropiskt klimat
 • Tropiskt klimat
 • Polarklimat

 


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.

Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav geografi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter