Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

Vasatiden

Gottsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Nu är det dags att arbeta med historia igen. Du kommer att få lära dig om Vasatiden som varade mellan 1521-1611. Du kommer b la att få lära dig om Gustav Vasa och hans söner, Stockholms blodbad och reformationen.

Lärandemål:

 • Du ska veta när Vasatiden inträffade och varifrån den har fått sitt namn.
 • Du ska veta i vilken ordning kungarna regerade
 • Du ska veta vad Stockholms blodbad var och orsaker och konsekvenser av händelsen
 • Du ska veta vad reformationen var och orsaker till den och vad den fick för konsekvenser
 • Du ska känna till anledningar till varför Gustav Vasa har framställts på olika sätt 
 • Du ska känna till vilka spår av Vasatiden vi har idag
 • Du ska kunna ord och begrepp som hör till arbetsområdet

Vi ska arbeta med:

 • Tidsperioden 1521-1611(förhållanden, händelser, personer)
 • Begrepp
 • Analys (orsak/konsekvens)
 • Källor och källkritik
 • Spår av historien i vår tid
 • Historiebruk

Arbetssätt:

 • Faktatexter
 • Arbetsblad
 • Film
 • Prov

 

 Detta kommer att bedömas: 

 • Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner
 • Ditt genomförande av uppgifter
 • Ditt användande av begrepp
 • Ditt resultat på provet

 


Läroplanskopplingar

Den svenska statens framväxt och organisation.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter