Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG05

Engelska 5: Stone Cold Reading Project (BF20B)

Birgittaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 9 februari 2021

In this project you will get to read the novel Stone Cold, by Robert Swindells. You will also get to watch some documentaries and read articles on the topic of homelessness, which is a central theme in the novel.

Stone Cold Reading Project

Through reading novels, you expand your vocabulary and improve your reading skills.

The fact that the whole class reads the same novel at once also enables us to dive further in to central themes in the novel and makes it possible for you to discuss the book with your classmates as well as to get help with understanding and processing what you read.

 

Preliminär tidsram och examinationsform

Follow the link below to find the preliminary course outline and specific information about what we work with each lesson.

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS8288cHwSCCj5MLq1ZVELIO9oiLM2IzcOEZMqW_CnzPCMsw93L4QKgy8Yaa15lL96RMV96njixuK5a/pub

 

The examination of the project will take place through a literature seminar in which you will discuss the novel and the documentaries together with other students.


Läroplanskopplingar

Förståelse av engelska i tal och skrift.

Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används. 


Innehåll och form i olika typer av fiktion.

Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.

Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.

Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.

Skönlitteratur och annan fiktion.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback