Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4

Magnetism åk 4 vt 2021

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 13 februari 2021

Magneter- fastnar de på allt? Och hur fungerar de egentligen? Finns de överallt? Kan man tillverka magneter? De här frågorna, och många till, ska du få svar på när vi arbetar med magnetism.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas och bedömmas:

I undervisningen kommer du utveckla din förmåga att:

- att samarbeta med klasskompisar vid diskussioner och undersökningar

- använda, förstå och koppla ihop fysikaliska begrepp

- genomföra enkla undersökningar och skapa en enkel planering det går att göra en undersökning utifrån

- använda utrustningen

- jämföra olika resultat från undersökningar och resonera om likheter och skillnader hos resultaten

- dokumentera undersökningar

- beskriva och förklara hur en magnet fungerar

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:
- genomföra undersökningar för att förstå hur en magnet fungerar
- dokumentera våra undersökningar

- jämföra resultat från våra undersökningar
- se på film
- läsa faktatexter och svara på frågor

- anteckna och rita bilder tillsammans
- diskutera

 

Begrepp: Sydpol, nordpol, repellera, attrahera, kompass, elektromagnet och permanentmagnet.


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Magnetism åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter