Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

8

Svenska/SvA: Källkritik årskurs 8

Ramnerödsskolan 7-9, Uddevalla · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Vi ska arbeta med källkritik under några lektioner och lära oss mer om varför det är ett så viktigt kunskapsområde. Du kommer att lyssna till genomgångar, arbeta med en uppgift och till slut genomföra ett prov på Exam.

 

Svenska                                                                                                               Vt 2021

 

Arbeta med källkritik

 

Ett av syftena med svenskämnet enligt Lgr 11 är ”… att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.”.

 

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. Du kommer även att träna dig på att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

 

 Vad är källkritik?

 

Källkritik handlar bland annat om att ta reda på om informationen är äkta, om den är neutral och om den är relevant.

 

 Kan du lita på informationen? Det avgör du genom att vara källkritisk. Källkritik handlar om att kontrollera:

 

Äkthet - är källan sann och korrekt eller falsk och felaktig?

 

Närhet - är källan från samma tid som det den beskriver?

 

Tendens – är källan saklig och neutral eller vinklad och partisk?

 

Beroende – ger källan förstahandsinformation eller bygger den vidare på andra källor?

 

Dokument, bilder och föremål kan vara historiska förstahandskällor eller primärkällor. När du använder förstahandskällor kommer du nära historien, utan att någon annan har valt ut, ändrat eller dragit slutsatser om vad som ska berättas eller förklaras.

 

När du arbetar källkritiskt kan du pröva hur trovärdig en källa är genom att ställa följande frågor. De går att använda på de flesta material, till exempel fotografier och texter.

 

  • Vet du vem som har gjort materialet, tagit fotot eller skrivit texten?

  • Vilket syfte hade upphovsmakaren?

  • Är det ett original eller en kopia? Om det är en kopia, kan någonting ha tagits bort eller förändrats jämfört med originalet?

  • Är materialet vinklat på något sätt, till exempel för att få något att verka bättre eller sämre?

  • Är texten eller bilden från samma tid som det det handlar om?

  • Är det en förstahandskälla eller bygger den vidare på någon annan källa?

  • Om du svarar nej eller är osäker på många av svaren kan det betyda att källan är opålitlig och inte ger en trovärdig bild av historien.

 

 

10 övningar i källkritik:

 

I följande arbete lär du dig mer om informationssökning och källkritik, att läsa och analysera text  och muntlig och skriftlig kommunikation.

 

 

 

 Redovisningarna ska till på följande sätt:

1. Muntligt framme vid tavlan  

 

Vad bedöms?

-         Hur du förbereder och genomföra muntliga redogörelser (struktur och innehåll) och hur du anpassar talet till syfte, mottagare och sammanhang.

-         Hur du samtalar om och diskuterar varierande ämnen genom att t.ex. ställa frågor och framföra åsikter med argument, som kan föra samtalen och diskussionerna framåt. 

-         Hur du för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. 


Läroplanskopplingar

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen
Svenska/SvA: Källkritik årskurs 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter