Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Tema Utanförskap åk. 4-6

Köpinge skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

I detta arbetsområdet kommer du skapa en serie med temat "Utanförskap". Du kommer behöva ta stort eget ansvar i arbetet.

I arbetsområdet kommer du skapa en serie, likt det vi gjort tidigare när vi skapade serier om superhjältar. 

Du kommer den här gången skapa en serie som handlar om utanförskap - eller en karaktär som känner sig utanför på något sätt. Du har stor frihet i det du skapar vilket innebär stort eget ansvar! Du ska rita på ett papper som minst är A3, gärna större än så, och visa olika känslor hos personen som är utanför. 

Du ska alltså själv, efter att vi pratat om hur utanförskap känns, känna och visa i dina bilder hur utanförskap kan se ut. Har du svårt att komma igång så prata med dina klasskamrater och lärare för att få idéer om hur du kan göra och tänka! 

Du kommer skapa: 

  • En serie av bilder, 
  • En karaktär som känner sig utanför. 

Materialet du kommer använda är: 

  • Pennor, 
  • Papper, 
  • Suddi, 
  • Linjal, 
  • Flaskfärg. 

När din serie är färdig kommer du att presentera den för klassen. Detta för att förklara hur du tänkt och visa vad du skapat. 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Matriser i planeringen
Tema Utanförskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback