Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Fotografering; Bildkomposition, bildbehandling, presentation

Axonaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Det blir sällan bra fotografiska bilder av en slump. Att vara medveten om vad som ska fotograferas och på vilket sätt och att sedan se hur fotot upplevs kräver en hel del arbete. I det här arbetsområdet kommer du att lära dig hur du blir en bättre fotograf samt hur du bearbetar dina foton i ett bildbehandlingsprogram. Slutligen kommer du att presentera dina foton inför klassen.

Det blir sällan bra fotografiska bilder av en slump. Att vara medveten om vad som ska fotograferas och på vilket sätt och att sedan se hur fotot upplevs kräver en hel del arbete.  I det här arbetsområdet kommer du att lära dig hur du blir en bättre fotograf samt hur du bearbetar dina foton i ett bildbehandlingsprogram (Pixlr). Slutligen kommer du att presentera dina foton inför klassen.

I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med digital bildbehandling och fotografering.

Komposition

Vad är komposition och hur kan jag använda mig av det i mina foton?

Vi går igenom några riktlinjer för komposition:

* Linjer

* Bildriktning

* Inramning

* Tredjedelsregeln

* Symmetri

 

Digital bildbearbetning (Vi använder den avancerade editorn i Pixlr.com)

Hur bearbetar jag (förbättrar) mina foton? Det blir en genomgång med hur du använder sju verktyg i Pixlr för bildbearbetning.

Under lektionen kommer jag att gå igenom och förklara 7 funktioner för fotobehandling i Pixlr:

1. Beskära bilder

2. Justera ljus & kontrast ("justering" -> "ljus & kontrast")

3. Justera lyster ("justering" -> "lyster")

4. Justera färgtemperatur ("justering" -> "temperatur & ton")

5. Göra bilden svartvit ("justering" -> "Auto BW")

6. Lägga till vinjett ("filter" -> "vinjett")

7. Lägga till ram / passepartout ("arkiv" -> "öppna element" -> "ramar" -> "squared"

Arbetsgång

1. Genomgång av bildkomposition. Vi ser även följande filmer på  YouTube.

2. Du ska ta två (2) fotografier inom någon eller några av bilkategorierna nedan till nästa gång vi ses. Tänk på de tips rörande komposition som jag talat om. Nästa bildlektion kommer jag att hjälpa handleda er i att bearbeta era bilder digitalt i Pixlr. Då kommer jag visa hur ni kan justera färgsättning, beskära och manipulera mindre detaljer om så behövs i era bilder. När du är färdig med dina bilder ska du ladda upp dessa under fotouppgiften på Google Classroom.

3. Du bearbetar din bilder under lektionen.

4. Du presenterar dina bilder för klassen och vi ger varandra beröm och konstruktiv kritik samt använder de begrepp för att beskriva bilder.

Fotokategorier:

  •  Landskap
  • Människor
  • Djur
  • Sport
  • Arkitektur
  • Mat och matlagning
  • Teknik
  • Resor
  • Fritid

Tekniska instruktioner

Hur för jag över bilderna från telefonen?

När du tagit dina bilder väljer du ut de två du är mest nöjd med. För att föra över bilderna från din eller någon annans telefon markerar du bilderna i telefonen och trycker därefter på "dela" symbolen. Välj "E-post" eller "Gmail" och skicka bilderna till din skolmejl. 

Hur öppnar jag bilderna i datorn?

Därefter går du in på ditt mejlkonto på datorn och laddar ned bilderna till datorn eller trycker på symbolen för Google drive och placerar dem där. Sedan öppnar du Pixlr.com för att bearbeta bilderna. När du så småningom är klar med bearbetningen av bilderna laddar du upp dem under den här uppgiften på Google Classroom.

Hur sparar jag mina bilder från Pixlr?

1. Spara bilden i Pixlr genom att välja "Spara"  i arkivmenyn. Ge din bild ett namn, t.ex Mitt-skivomslag.jpg och välj sedan "ladda ned". Välj en mapp där du sparar bilden. Grundinställningen är "Hämtade filer". Tryck på spara. Så här sparar du ned din bild från Pixlr (film): https://youtu.be/ClaK2uSct6A?t=140

Hur laddar jag upp mina bilder till Google Classroom?

1. Gå in i Google Classroom och välj bilduppgiften. Tryck på "lägg till" och därefter "fil". Välj "Browse" eller "bläddra" och välj filen du sparade ner från Pixlr och tryck på OK. Bilden ska nu synas upp i högra hörnet i Classroom och om det ser bra ut trycker du på "lämna in". Den här filmen visar hur du laddar upp bilder på Classroom: https://www.youtube.com/watch?v=STRgCq-yVaQ

-------------------------------------------------------------------------------

SNABBKOMMNDON I PIXLR

VERKTYG

V = arrangera / flytta objekt

W = Trollspö för markering

M = markera

E = Suddgummi

L = Lasso / markera

F = Fyll

T = Text

Z = Zoom

X = Växla färger

C = Beskär hela bilden

 

ÖVRIGA KOMMANDON

CTRL + A = Markera allt / hela bilden eller objektet

CTRL + C = Kopiera

CTRL + X = Klipp ut

CTRL + V = Klistra in

CTRL + Z = Ångra

 

CTRL + E = Ny bild / arbetsyta

CTRL + F = Sök i bildbank

CTRL + B = Lägg till olika bildelement

CTRL + S = Spara bild

-------------------------------------------------------------------------------

Koppling till läroplanen:

Bildframställning

* Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande.

Presentationer av eget bildskapande.

Redskap för bildframställning

* Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för tvådimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bildanalys​​

* Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.


Läroplanskopplingar

Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

Presentationer av eget bildskapande.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
FOTOGRAFI OCH KOMPOSITION
Uppgifter
Fotografera, bearbeta och presentera två (2) bilder
Fotografera, bearbeta och presentera två (2) bilder
Uppgift 3