Skolbanken Logo
Skolbanken

Katten Janson och Husmusen - Bokstäver

Sagolandets förskola, Hörby · Senast uppdaterad: 7 april 2021

Varje vecka kommer Katten Janson och Husmusen att presentera en ny bokstav, i alfabetet. Barnen kommer ges möjligheten att öva på att måla, skriva och samtala om de olika bokstäverna.

 

Mål:  Lpfö 18

” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap”.

 

Syfte: Varför gör vi detta?

- för att barnen ska få en möjlighet att utveckla sitt intresse för bokstäver.

- för att öka den språkliga medvetenheten hos barnen.

- för att synliggöra samband mellan ljud och symbol.

 

Innehåll

- appar

- bilder på alfabet och föremål

- barnens namn och foto

- polyglutt

 

Reflektion och analys: Pedagogers och barns perspektiv

Reflektion:

- Hur blev det?

- Val av undervisningens innehåll.

- Vilket förändrat lärande ser vi?

- Uppfylls de förväntade resultatet?

 

Analys:

- Varför blev det som det blev?

- Vilken utveckling har skett?

- Vad är nästa steg?

- Vad krävs för att komma vidare?

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter