Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 9

My Hero Is You

Modersmålsenheten, Österåker · Senast uppdaterad: 13 februari 2021

Under arbetsområdet kommer du att få läsa nya spännande läsupplevelser samt lära dig strategier i hur man förstår och tolkar sagor och noveller och du få möjlighet att utveckla din läsförståelse och ditt språk för att tänka, kommunicera och lära. Den här boken berättar om barns liv under Covid-19 pandemin.

mål:

Vi ska lära oss att:

 • förutspå vad olika texter handlar om.
 • reda ut vad nya ord och uttryck betyder.
 • sammanfatta det viktigaste i det vi läser.
 • fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser.
 • ställa frågor om texterna: finns svaren i texten, mellan raderna eller bortom raderna?
 • tillsammans med andra delta i samtal kring det ni läser.
 • läsa med flyt.

innehåll:

 • Hur påverkar innehållet på vårt liv? Vad står i boken som betyder något för livet?

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss att bli bra på läsförståelse genom att träna mycket och tänka på:

* Ta hjälp av vad du redan vet
* Leta ledtrådar i texten
* Skapa en bild i huvudet
* Förutspå och gissa
* Ställa frågor
* Sammanfatta och skriv ner dina tankar på persiska i ditt skrivbok

 

arbetssätt och material:

Vi kommer att läsa en bok som heter "My Hero Is You" och sedan besvara frågor till texterna. En del frågor är konkreta och svaren finns tydligt i texterna och en del måste man fundera ut själv, och då måste man kunna läsa mellan raderna, för att kunna svara på dessa och använder olika lässtrategier. Samtidigt kommer vi diskutera och tänka om Covid-19 pandemin och vad vi kan göra för oss själva och för att bevara våra kära och nära.

 

Bedömning:

 Vad som kommer att bedömas:

Fortlöpande under arbetets gång kommer jag att fylla i matrisen  nedan efter att du visad vad du kan.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta på lektionerna och göra det arbete du ska,  kommer jag  att se vad du har lätt för och vad du behöver träna mer på. Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp i det här arbetsområdet

Jag bedömer din förmåga att:

 • läsa med flyt
 • förstå det du läser, även sådant som står "mellan raderna".
 • sammanfatta vad du läst, kortfattat berätta vad boken/texten handlar om
 • analysera, resonera kring de texter du läst - både gällande innehåll och din egen upplevelse av läsningen
 • skriva texter om vad du läser

Dokumentation:


- Jag har ett uppföljningshäfte för varje elev, där denne antecknar efter varje lektion.
- muntligt efter varje lektion
- Elevens sida i unikum


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Matriser i planeringen
bedömnings matris åk-4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback