Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

8

Eget projekt åk 8

Hässelbygårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Hur fångar vi upp våra idéer och utvecklar dem till färdiga och vackra Alster (skapelse/produkt) genom en kreativ slöjdprocess?

Syfte

Du ska få möjligheter att utveckla dina idéer, fundera över olika lösningar, använda dig av tidigare kunskaper och erfarenheter, tillverka föremål och värdera slutresultatet. Detta ger dig möjlighet att väcka din nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta dig an utmaningar på ett kreativt sätt.

I undervisningen ger vi dig förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur du kan arbeta med dessa kunskaper.

Du får också kunskaper om din arbetsmiljö och om hur vi ska arbeta för att vara snälla mot miljön.

Uppdraget

Du ska tänka kreativt, söka idéer och realisera dem genom en slöjdprocess för att skapa vackra och tilltalande alster. 

Dina tidigare erfarenheter, arbetsprocesser och omdöme ska du redovisa med hjälp av slöjdagboken, en planering. 

Undervisning/Metoder

Vi kommer att ha olika typer av genomgångar.

Du kommer att arbeta praktiskt. Du ska skriva i din loggbok om dina arbetsprocesser, tankar kring dina alsters uttryck och värdera ditt arbete.

Bedömning och redovisning

Bedömning sker under arbetets gång samt efter avslutat arbete enligt matrisen nedan.

Dina tankar och ditt resonemang i textform, samt ditt praktiska arbete ska utgöra ett underlag för betyget!


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i slöjd, åk 7-9
Uppgifter
Uppgift 1