Skolbanken Logo
Skolbanken

Kast

Persfallets förskola, Hofors · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Utforska naturvetenskapliga fenomen genom att kasta olika föremål.

Vad: Barnen ska få testa kasta två olika saker - en hård pappersrulle och en fjäder för att bli introducerade till begrepp som gravitation och densitet. 

Hur: Barnen får först kasta med rullen och sedan med fjädern och därefter reflektera över skillnaden tillsammans. 

Varför: Genom att först prova kasta rullen med hög densitet kommer fjädern med lägre densitet upplevas kanske ännu svårare att kasta - varför är det så? Vi låter barnen framföra sina teser och vi använder oss av begreppen gravitation och densitet för att introducera dessa. 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter