Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Historia, Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Medeltiden år 1100-1500

Brearedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Medeltiden är en spännande och viktig del av vår historia och ni kommer upptäcka och lära er om hur människors liv såg ut och hur samhället och länders gränser förändras. Ni får titta närmare på historiska händelser och personer, och hur de framställts på olika sätt under skilda tider.

Våra mål

Du ska:

 

- känna till händelser och personer som påverkat samhället och människors liv och öden på medeltiden.

- kunna diskutera och reflektera dåtidens kultur, handel och migration t ex matvanor, religion och lagar och visa på likheter och skillnader i dagens samhälle.

- ge exempel på hur medeltiden påverkat oss idag: Traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

- kritiskt granska och värdera källor

 

 

Så här arbetar vi

 

 

Vi kommer att:

  • Titta på olika filmer
  • Diskutera
  • Söka fakta i böcker och på dator
  • Föra resonemang om källors användningsbarhet
  • Bygga en medeltidsby

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom:

-Diskussioner och reflektioner i grupp och enskilt. 

-Grupparbeten om de olika stånden.

- Visa dina kunskaper i ett skriftligt prov.

 

 


Läroplanskopplingar

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter