Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 3

Svenska som andra språk - Informationssökning och källkritik åk 1-3

Skeda skola, Linköping · Senast uppdaterad: 17 februari 2021

Du kommer använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Du kommer också få träna på att använda ett kritiskt tänkande.

Du kommer få söka information och värdera dessa. Du kommer också få söka information från anvisad källa och kunna återge informationen i form av en faktatext. 


Läroplanskopplingar

söka information från olika källor och värdera dessa.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter