Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, NO (år 1-3), Idrott och hälsa, Engelska, Musik

·

Årskurs:

2

Sinnen, Vattholma år 2

Vattholmaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Vi kommer under vårterminen arbeta ämnesövergripande med våra sinnen.

Vi kommer under våren att arbeta med syn, hörsel, smak, lukt, känsel och balans.

Arbetet börjar med att vi tillsammans läser om våra olika sinnen.

Eleverna kommer att få laborera kring varje sinne. Vid varje tillfälle skrivs en enkel labbrapport med bildstöd där eleverna får skriva ner sin hypotes, hur de genomför undersökningen, hur det gick/vilket resultat de fick samt reflektera över sitt eget och klasskamraters resultat. Arbetet sker parvis eller i grupp där alla får utrymme och kommer till tals.

Under musiklektionerna sjunger vi om våra olika sinnen och på engelskan lär vi oss vad de heter samt korta fraser om dem.

 

 


Läroplanskopplingar

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter