Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

8

Novell åk 8 sv/sva

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Vecka 2-9 kommer vi att arbeta med temaområdet "noveller." Temat går ut på att bekanta sig med litterära och dramaturgiska begrepp, att läsa en novell samt att skriva en egen novell som slutexamination. Ämnet är fritt men att det ska kunna ha hänt/verkligt. Till sist ska du sätta in din novell i en presentation och arbeta med layout, bild och välja ett musikstycke du kopplar ihop med innehållet i din novell. Sist ska du läsa upp din novell/spela in en ljudfil och lägga in i Unikum.

Följande punkter bör gås igenom innan novellen skrivs, synopsis:

  • Direkt in i handlingen
  • Huvudhandlingen – Vad ska novellen handla om? Denna handling blir den ”röda tråden” i novellen. Håll dig till denna handling utan större sidospår.

  • Titel – när du vet vad novellen ska handla om kan du börja fundera på en titel. Kommer du inte på någon direkt kan du hitta på en senare i skrivandet.

  • Miljö – Var utspelar sig novellen? Se även här till att välja en miljö som du beskriver och ger liv. Det underlättar att ta en miljö som du känner väl till, då blir det lättare att göra en bra beskrivning.

  • Budskap – En novell måste inte ha ett budskap, men det kan göra den mer intressant för läsaren. Det kan också underlätta när du ska skriva slutet om du har ett budskap som du vill föra fram.

Läsa och se några noveller och ta ut de typiska drag som finns för en novell

Hur man ger kamratrespons

Att själv bearbeta sin text utifrån repson från kamrat och lärare

Förstärka novellen med bild och musik

Läsa upp novellen


Läroplanskopplingar

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Svenska och Svenska som andraspråk - åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter