Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Rita självporträtt

Ruth Drottninghög, RUTH förskolor · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Rita självporträtt

Rita självporträtt 

Undervisningsplanering

 

 • Vad ska läras ut? 
  Förskolan ska sträva efter att varje barn
   utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
   
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
 • Varför? 
  att barnet ska kunna se och tolka sitt utseende och skilja mellan sitt och andras, samt att träna finmotorik och fokusera på att förstå sin identitet.
 • Hur ska undervisningen genomföras? 
  vi kommer att ställa ett spegel, bord och stol där barnet kan sitta och se på spegel, sedan rita sitt ansikte.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen genomföras?
  vi kommer att prata först vad vi ska göra, och varför och hur, sedan ska varje barn rita sig själva. 
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Utveckling grupp som är 1-3 år
 • Av vem? 
  Camilla och Mansoora
 • Vad är målet med undervisningen?
  vi kommer att se hur barnen ser sig själva och hur hanterar en penna, och hur de uppfattar sig själva samt hur de tolkar sin spegel bild.
 • Vi kommer att upprepa denna aktivitet en gång i veckan till alla barn kan dina kroppsdelar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter