Skolbanken Logo
Skolbanken

Ute-Ugo

Ellaparks förskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Ute-Ugo är ett verktyg som ska hjälpa barnen att få en förståelse för naturen och naturens olika kretslopp.

BAKGRUND

Barnen visar intresse för naturvetenskap och teknik. För att barnen ska få en större insikt i detta så kommer vi tillsammans med Ute-Ugo att bli mer medvetna och intresserade av växter och djur och hur livet runt omkring oss påverkas av våra handlingar. Barnen tar eget initiativ i sitt utforskade och upptäckande i naturen. Tack vare att vi använder skog och natur som en viktig del i vår verksamhet. Vi kommer uppleva naturen på ett lekfullt sätt genom utforskade i skogen, närområden och experimentera. 

MÅL

Varje barn ska få utveckla sin förmåga att utforska naturvetenskapliga fenomen, samt utveckla en förståelse för sin roll i naturen och närområden för en hållbar utveckling.
Förutsättningar för barns lärande och utveckling är engagerade pedagoger med viljan att möta barn i deras funderingar. Det är viktigt att ta barnens egna resonemang på allvar och ta vara på inbjudan att blir en medforskare i deras undersökande och utforskande. Detta kan ske i en spontan här och nu situation, men även i en planerad aktivitet.

 METOD - GENOMFÖRANDE

Vi går kontinuerligt på utflykt till skogen och andra utflyktsmål i närområdet. 
Vill barnen ta med naturmaterial tillbaka till förskolan är pedagogerna tillåtande till detta, så länge det inte innebär skada för miljön. Barnen kan sedan välja vad de vill göra med materialet. Pedagogerna kan även komma med förslag om vad naturmaterialet kan användas till. 

Vi tar med skräp från skogen och slänger det där det ska slängas och vi pratar med barnen om hur vi ska förhålla oss i och till naturen. Vi skräpar inte ner, vi bryter inte grenar eller stör djuren i naturen. Vi går till skogen för att titta på småkryp/djur. Där kan vi använda luppar som hjälpmedel. Vi uppmärksammar att löven ändrar färg och faller från träden.
Närvarande pedagoger hjälper barnen att sätta ord på upplevelser och utforskande. Vi samtalar och använder oss av begrepp som till exempel tyngdlag, rörelseenergi, friktion, densitet med mera.
Lärplattan används för att möta både naturvetenskap och teknik. Vi använder Lärplattan för att dokumentera, söka information, lära oss om djur och naturen med mera.

 

 DOKUMENTATION

Arbetet med Ute-Ugo dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet.

 UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på planeringstid, Reflektionstid, för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter