Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7

P7 Religion ("Varför har inte grävlingar begravningar?" och hinduism/buddhism)

Nya Elementar, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Det som gör människan unik på jorden är vår fantasi. Tack vare den kan vi tänka ”utanför oss själva”, vi kan fundera över sådant som vi inte kan se. Detta har gjort att människan i alla tider har grubblat över vad som händer när man dör och liknande stora livsfrågor. Religionen hjälper till med svar på dessa frågor, till exempel genom riter och myter. Vi börjar med att prata om detta, och sedan tittar vi närmare på två av världens stora religioner, hinduismen och buddhismen.

Hur?

Vi kommer att ha genomgångar med olika övningar kopplade till dessa. Vi använder nätet, läser läroboken och andra texter och vi kommer också att se en del film. Eget skrivande arbete.

 

Redovisning:

Inlämning av uppgifter. Grundkurstest + analysfråga. Utöver detta kommer även din muntliga aktivitet att kunna vara en del av bedömningen.

 

Frågor att testa sig själv med! Om du har koll så kan du berätta med egna ord om…:

1.     …vad en ”rit” och vad en ”myt” är.

 

2.     …var i världen de flesta hinduer och buddhister bor

 

3.     …hur hinduismen och buddhismen grundades.

4.     …vad som är ”poängen” med hinduismen och buddhismen, alltså vad religionerna går ut på, vad människorna tror på.

5.     …hur hinduismen och buddhismen påverkar de troende i vardagslivet.

6.     …hur hinduismen och buddhismen ser på gud/gudarna.

7.     …vad hinduismens och buddhismens heliga texter och heliga byggnader kallas.

 


Läroplanskopplingar

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Matriser i planeringen
P7 Religion ("Varför har inte grävlingar begravningar?" och hinduism/buddhism)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback