Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Snö och vatten

Mosippans förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Det är vinter och vi har snö på vår gård. Det finns mycket vi kan leka och upptäcka tillsammans med hjälp av snön.

Var är vi?
Vi lever i ett landskap där vi har snö stor del av vintern och det är barnens lekmaterial vid utelek.

Mål

Vi strävar efter att varje barn ska upptäcka och utveckla intresse och förmåga för:

-kemiska processer ( snö, is och vatten)

-att ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

-lära sig ord om vintern.

-skapande som handlar om snö och vinter,

Genomförande, Hur gör vi?

Vi arbetar med att väcka nyfikenhet kring snö och is. 

-Vi ska undersöka snö: hur ser snö ut? hur känns det när man har snö i handen? m.m.

-Vi ska titta på film om vinter

-Vi ska göra experiment med snö och is

-Vi använder oss av sånger, ramsor och böcker i temat vinter och snö.

-Med inspiration av snö skapar barn på olika sätt

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter